Aanbod

Cultuuromslag door schooldirecteuren en colleges van bestuur

Cultuuromslag in een school begint bij de directie, leidinggevenden en leden van de raad van bestuur.

lees meer...

Initiatieworkshop Identiteitsgesprek

Tijdens deze INITIATIE krijg je inzicht over de toepassing van het Identiteitsgesprek®. Met de Identiteitskaart® als ondersteuning, help je de leraar te reflecteren op hoe hij is en zich verhoudt tot zijn baan. Het gesprek is een krachtige tool voor leidinggevenden, coaches en loopbaangebegeleiders, als voorloper van Ontwikkelingsgesprekken of loopbaangesprekken. Verwacht een wervelende ontmoeting met inhoudelijke en hartverwarmende inspiratie voor onderwijsvernieuwing, geleid door Dr. Rudy Vandamme.

lees meer...

Training Methodiek Lerarenidentiteit

Dit open trainingsaanbod is zowel gericht op het verwerven van door ons ontwikkelde methoden, als op de persoonlijke ontwikkeling die daarmee gepaard gaat.

lees meer...

Faciliteren van teams

Het is overduidelijk dat de toekomst van leraren ligt in het samenwerken. Intervisie, vakgroepen, collegiale consultatie, vakoverschrijdende groepen en lerarenteams komen uit hun 'silo's' en willen bij elkaar steun en uitdaging zoeken.

lees meer...

Prikkelende lezing

Een lezing kan inspirerend werken. Leraren zeggen: 'je verwoordt het precies zoals ik het ervaar'. Dat is een goed startpunt om van daaruit met leraren in dialoog te gaan over hoe zij zichzelf zien in hun beroepsrol en hoe ze omgaan met invloeden van buitenaf.

lees meer...

Persoonlijk kennismaken

Kies voor een kleinschalig kennismakingsmoment waarin we elkaar ontmoeten en wij de kans krijgen om onze methodiek te demonstreren.

lees meer...

Begeleiding promovendi

Veel leraren die zich aangetrokken voelen om te promoveren (doctoreren), voelen ook veel verwarring en aarzeling. Ik heb zelf mogen meemaken dat de afwezigheid van een sparringpartner mij een extra jaar heeft gekost (drie stappen vooruit, twee achteruit). Ik zou me bovendien minder eenzaam hebben gevoeld. Het is niet onbekend dat het voor promovendi soms een ware zoektocht is een sparringpartner te vinden die bij hen past.

lees meer...