Visie

Wij willen samen met jou een beweging creëren binnen het onderwijs die de brug maakt tussen persoonlijke ontwikkeling, professionalisering, team- en schoolbeleid. Die brug wordt gemaakt door de keuze om op alle niveaus ontwikkeling centraal te stellen. Onze deskundigheid is om handvatten aan te reiken om deze ontwikkelingsgerichte brug te bouwen.

 

De beroepsrol van de leraar is drastisch aan het wijzigen. Er wordt van alles gevraagd: meer coachend bezig zijn, meer onderzoekend bezig zijn, inclusief bezig zijn, IT integreren, één of andere onderwijsvernieuwing doorvoeren, meer administratie opvolgen, enzovoort enzovoort.

 

Reden meer om persoonlijke ontwikkeling centraal te stellen in hoe je je werk vorm geeft.  Leraar zijn is niet te reduceren tot een competentieprofiel of figureren in een poppenkast. Leraars zijn mensen van vlees en bloed. Je maakt van alles mee en dat, zo stellen wij, kun je niet afsplitsen van de manier hoe je in je werk bezig bent. Sterker, reflecteren hoe je je verhoudt met je baan, is de enige manier geworden om veerkrachtig en creatief om te gaan met alles wat zich aandient.

 

Niet reflecteren over je verhouding met je baan, leidt bij leraren tot stress, burn out, verwarring en ook tot onderpresteren, overleven of uit het beroep stappen. Wie je bent in je werk, hoe je je persoon en je beroepsrol samenbrengt, dat is onze focus. Je werk wordt een uitdrukking van wie je bent en hoe je evolueert in je leven.

 

Deze individuele ontwikkeling is een startpunt om vervolgens in teams samen te werken en te participeren in schoolbeleid. Omgekeerd, schooldirecties helpen wij graag om participatie te bevorderen door in authentieke ontmoeting te gaan met leraren.